PRELEGENCI II EDYCJI - 2022

DZIEŃ 1: 17 Maja - Zdrowie psychiczne również w kontekście wojny na Ukrainie

GODZINAIMIĘ NAZWISKO ORAZ TEMAT PRELEGENTA
9.30Rozpoczęcie
9.40Dr hab. Łukasz Balwicki, Robert Otok (ASPHER) - Wykład inauguracyjny
10.00Dr Aleksandra Gac - "Zdrowie psychiczne – nasza wspólna sprawa. Perspektywa samorządu terytorialnego"
10.30Dastin Suski (Wiceprezes Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA), Roksana Galewska-Wajlonis (Koordynator projektu "Niebieskie Trampki" Fundacji FOSA) - Innowacyjne metody pracy z młodzieżą w kryzysach psychicznych
11.00Jolanta Zboińska (Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii) - "Jak wspierać dzieci w sytuacji bliskości wojny"
11.30Justyna Urbańska – Grosz - "Funkcjonowanie Oddziału Dziennego Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 'Młodzieżowy Port"
11.30-12.00Przerwa
12.00Dr Agnieszka Wojtecka - "Jak możemy pomóc osobie w kryzysie psychicznym"
13.00Dr hab. Michał Brzeziński - "Pacjent z chorobą psychiczną na oddziale pediatrycznym"
13.30Zakończenie

DZIEŃ 2: 19 Maja - International Health Day – prelekcje w języku angielskim

8:30-8:40Rozpoczęcie (Introduction)
8:40-9:00Anna Chrzanowska – Leczenie pacjentów po COVID-19 i z długotrwałymi objawami COVID-19 - rekomendacje AOTMiT (Treatment of longCOVID and postCOVID patients - AOTMiT recommendations)
9:00-9:30Prof. Kai Michelsen – Systemy zdrowotne i polityka zdrowotna w Niemczech. Wyzwania i trendy w czasach COVID-19 (Health Systems and Health Policy in Germany. Challenges and Trends in Times of COVID-19)
9:30-10:00Dariusz Rystwej – Adaptacja kulturowa studentów anglojęzycznych na GUMed - porównanie wyników badań (Cultural adaptation of English Division students at MUG - comparison of research results)
10:00-10:30Monika Serkowska – Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce - aktualna sytuacja i wyzwania (Organization of psychiatric care in Poland - the current situation and challenges)

DZIEŃ 2: 19 Maja - Sesja Studencka i Doktorancka

11:30-11:45Zuzanna Wujec – Wpływ wojny w Ukrainie na poziom stresu i lęku Polaków
11:45-12:00mgr Julia Aleksandrowicz – Dostępność podmiotów leczniczych dla osób z problemami psychicznymi
12:00-12:15mgr Maria Grabowska – Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry – wybrane aspekty prawne
12:15-12:30Rafał Świdziński – Determinanty akceptacji i odrzucenia szczepienia na COVID-19 wśród społeczeństwa
12:30-12:45Julia Szewczyk – Rola medycyny narracyjnej w relacji pacjent-profesjonalista
12:45-13:00Dr Emilia Wawszczak – Dziecko zranione odłamkami bomby coraz częstszym pacjentem Bloku Operacyjnego. Procedury dla ciała – empatia dla duszy.

DZIEŃ 3: 20 Maja - panel dyskusyjny z przedstawicielami ASPHER "War in Ukraine and Public Health"

8:30-8:40Rozpoczęcie (Introduction)
8:40-9:00Anna Chrzanowska – Leczenie pacjentów po COVID-19 i z długotrwałymi objawami COVID-19 - rekomendacje AOTMiT (Treatment of longCOVID and postCOVID patients - AOTMiT recommendations)
9:00-9:30Prof. Kai Michelsen – Systemy zdrowotne i polityka zdrowotna w Niemczech. Wyzwania i trendy w czasach COVID-19 (Health Systems and Health Policy in Germany. Challenges and Trends in Times of COVID-19)
9:30-10:00Dariusz Rystwej – Adaptacja kulturowa studentów anglojęzycznych na GUMed - porównanie wyników badań (Cultural adaptation of English Division students at MUG - comparison of research results)
10:00-10:30Monika Serkowska – Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce - aktualna sytuacja i wyzwania (Organization of psychiatric care in Poland - the current situation and challenges)
Scroll to Top