PRELEGENCI III EDYCJI - 2023

Dzień 1: 19 kwietnia - Sesja zdrowie psychiczne

ORGANIZACJAKTOTEMATGODZINA
Otwarcie sesji:Michał Bystram
Student Zdrowia Publicznego II stopnia GUMed
— Koordynator konferencji naukowej „III Gdańskie Dni Zdrowia”
mgr Monika Serkowska
Doktorantka Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed
— Zespół ds. Systemu Zarządzania i Akredytacji UCK

dr Marlena Robakowska
Adiunkt – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed
— Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej UCK

9:10-9:30
lek. Agata Pieńkowska Zaburzenia odżywiania w praktyce pediatry
lek. Agata Pieńkowska
10:00-10:30
dr Izabela Łucka
Kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży: sytuacja, kiedy dziecko nie może zostać przyjęte na oddział psychiatryczny 10:30-11:00
dr Sylwia Barsow
Działalność psychologa w wielospecjalistycznym szpitalu 11:00-11:30
dr Katarzyna Wójtowicz
Potrzeby psychologiczne u pacjenta onkologicznego
11:30-12:00
mgr Karolina ŚwiątekPrzymusy bezpośrednie w szpitalu - pojęcie I skala
12:00-12:30
mgr Urszula Szybowicz
Jak opieka koordynowana może zmodernizować proces zdrowienia pacjentów psychiatrycznych
12:30-13:00
lek. Justyna Fercho
Jak Interwencja w zdrowie psychiczne może wpłynąć na proces leczenia - case study pacjenta neurochirurgicznego
13:00-13:30

Dzień 2: 20 kwietnia - Sesja zdrowie miejskie oraz sesja studencka i doktorancka

ORGANIZACJAKTOTEMATGODZINA
Otwarcie sesji:prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed
—Klinika Nefrologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych UCK Gdańsk

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
Prodziekan ds. studentów i promocji Wydziału Architektury PG

Dariusz Rystwej
Student Zdrowia Publicznego – Zarządzanie w Systemie Zdrowia GUMed
— Dział Innowacji, Analityki i Wdrożeń Technologii Medycznych UCK Gdańsk

9:00-9:15
Politechnika Gdańska
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz Kierownik Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Jak zaprojektować miejskie przestrzenie dla zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej?09:15-09:45
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku mgr inż. Arkadiusz Lendzion MBA
Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno - Technicznych
Centrum Medycyny Pediatrycznej: nowe wyzwanie inwestycyjne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego09:45-10:15
Politechnika Gdańskadr hab. inż. ach Rafał Janowicz Profesor uczelni w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego Innowacyjne podejście do projektowania szpitali: technologie, strategie, inspiracje
10:15-10:45
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiegodr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk
Dyrektor Departamentu Zdrowia
Czyste powietrze w mieście: jakie polityki publiczne są najbardziej skuteczne w walce z zanieczyszczeniem10:45-11:15
Olivia CentreMecenas Boguslaw Wieczorek
Pełnomocnik zarządu ds. public relations
Olivia Garden: jak połączyć przestrzeń biznesową z odpoczynkiem?11:15-11:45
Przerwa
Otwarcie sesjiSesja Studencka i Doktorancka12:30-12:45
dr Emilia Wawszczak; mgr Ewa Kłosiewicz
Aspekty psychologiczne związane z oddawaniem krwiotwórczych komórek macierzystych dla biorców niespokrewnionych12:45-13:00
Klaudia Wojtysiak; dr n. farm. Dariusz Duma
Witamina B12 i kwas foliowy a zdrowie psychiczne13:00-13:15
Alicja Bogdanowicz; dr n. farm. Maciej Korpysz
Związek cukrzycy z depresją
13:15-13:30
Sylwia Szelc, Anna Szuciak, Julia Szewczyk, Michał Świta, mgr Katarzyna Szczekala, dr Katarzyna Karska
Depresja geriatryczna jako temat bagatelizowany przez społeczeństwo13:30-13:45
Jan Odyniec; Zuzanna Stróżyk; Konrad Wiśniewski
Działania samopomocowe w zaburzeniach odżywiania – techniki, badania skuteczności13:45-14:00
Patrycja Skorupska-Jaskulska, Izabela Zimniak, Katarzyna Rybińska
Zuzanna Rybarczyk, Anna Ślotała, Julia Cynar, Paulina Jaszcz, dr hab. Tomasz Zaprutko,
dr hab. Krzysztof Kus
Analiza struktury zatrudnienia osób zdiagnozowanych na choroby psychiczne podczas pandemii COVID-1914:00-14:15
Enrika Mačiulaitytė; Gabija Balandytė; dr Dovilė Jacikevičienė
The Association Between Cardiac Disease and Mental Health: A Literature Review14:15-14:30
Gabija Balandytė; Enrika Mačiulaitytė; dr Dovilė Jacikevičienė
Assessment of the sleep quality of children, adolescents and young adults during the COVID-19 pandemic
14:30-14:45
lic. Tomasz RachwalskiZnaczenie tańca i ruchu w procesie zdrowienia
14:45-15:00
Przerwa15:00-15:15
Katarzyna Wajda; dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik – AebisherDieta ketogeniczna w leczeniu łuszczycy 15:15-15:30
Jakub Grządziel; Krzysztof Zadora, Jakub PędzimążKompleksowa rehabilitacja pacjenta onkologicznego w opiece paliatywnej - zdrowie psychiczne pacjentów15:30-15:45
mgr Julia Aleksandrowicz, MBANiepełnosprawność a prawa pacjenta 15:45-16:00
Marcin Grajek, Karolina Bednarek; dr n. zdr. Agnieszka Nieradko-Heluszko; prof. dr. hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, dr n. med. Paweł Szumilas Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością ruchową w populacji polskich studentów – badanie pilotażowe16:00-16:15
Julia Szewczyk, Michał Świta, Sylwia Szelc, Anna Szuciak; mgr Katarzyna Szczekala, dr Katarzyna KarskaProblemy komunikacyjne w relacji lekarz-dziecko-rodzic16:15-16:30
mgr Justyna Nowicka-KostrzewskaPraca na zdrowie. Sposoby budowania dobrostanu pracowników służb mundurowych na przykładzie więziennictwa.16:30-16:45
Anna Ślotała, Paulina Jaszcz, Julia Cynar, dr hab. n. farm. Krzysztof Kus,
dr hab. n. farm. Tomasz Zaprutko
Porównanie cen wybranych leków psychotropowych na europejskich rynkach farmaceutycznych.16:45-17:00
lic. Julia NowickaCharakterystyka reklamy i promocji wyrobów tytoniowych w gdańskich klubach nocnych.17:00-17:15
ZAKOŃCZENIE SESJI17:15-17:30

Dzień 3: 21 kwietnia - Sesja zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia oraz sesja ProStudent

ORGANIZACJAKTOTEMATGODZINA
Otwarcie sesji:lic. Michał Bystram
Student Zdrowia Publicznego II stopnia GUMed
Koordynator konferencji naukowej „III Gdańskie Dni Zdrowia”
9:15-9:30
mgr Anna Janiczek EMBA Nowe technologie i innowacje w opiece zdrowotnej a zrównoważony rozwój - jak dostosować i zharmonizować te dwa obszary9:30-10:00
mgr Dariusz Szplit EMBA Szpitale przyszłości a zrównoważony rozwój - wprowadzenie innowacyjności przy obawach personelu 10:00-10:30
mgr Urszula Łaskawiec
Zrównoważony rozwój pracowników w sektorze ochrony zdrowia: wyzwania i szanse 10:30-11:00
Zakończenie sesji11:00-11:15
RozpoczęciePanel 2: Sesja ProStudent13:00-13:15
lek. Łukasz Zaręba oraz lek. Piotr StrusRola studentów w kreowaniu start-upów medycznych w Polsce 13:15-13:45
Uniwersytet Gdański
dr Łukasz Remisiewicz Study-balance w trakcie projektu badawczego w USA a w Polsce - różnice w podejściu studentów13:45-14:15
Uniwersytet GdańskiJulita Kochanowska oraz Matylda Maksim Zdrowie psychiczne studenta w obliczu codziennych wyzwań - studia, praca, projekty14:15-14:45
lic. Nadia Oleszczuk
Jak uwrażliwić studentki na zagrożenia od strony pracodawcy
14:45-15:15
Politechnika Gdańskainż. arch. Krzystof linicki; inż. arch. Nikola KalińskaZdrowie psychiczne w architekturze - wpływ projektowania na nasze samopoczucie15:15-15:45
Scroll to Top