IV EDYCJA | 17-19 kwietnia

IV edycja Gdańskich Dni Zdrowia dobiegła końca!

Zrealizowaliśmy w IV edycji 5 paneli tematycznych, 21 wystąpień specjalistycznych, 7 wystąpień studenckich i doktoranckich. Podczas wydarzenia towarzyszyło nam  łącznie ponad 300 osób.

Przeczytaj raport i obejrzyj zapisy wystąpień!

Cel konferencji

Naszym celem jest wspieranie ciągłego rozwoju zawodowego, propagowanie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia oraz umacnianie współpracy między różnymi sektorami branży zdrowotnej

Misja konferencji

Stworzenie przestrzeni dla dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami zainteresowania
w branży zdrowotnej – od praktyków medycyny, przez akademików, po studentów i innowatorów.
Dążymy do tego, by nasze wydarzenie było katalizatorem innowacji, promującym nowoczesne
podejście do medycyny oraz zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa.
Chcemy, aby „Gdańskie Dni Zdrowia” przyczyniały się do poprawy jakości opieki zdrowotnej
i były źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń medyków i naukowców.

Zaufali nam

Obejrzyj zapisy z II

Scroll to Top