TRZECIA EDYCJA

Gdańskie Dni Zdrowia 2023

Konferencja naukowa pt. III Gdańskie Dni Zdrowia odbyła się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. z udziałem licznych ekspertów z dziedziny zdrowia, architektury i biznesu medycznego, a także studentów i doktorantów z Polski i Litwy. Wydarzenie objęte było patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Pierwszego dnia konferencji głównym tematem było zdrowie psychiczne pacjentów na oddziałach szpitalnych. Omówione zostały doświadczenia lekarzy psychiatrów i psychologów.

Konferencję otworzyli: lic. Michał Bystram, główny przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, student II r. II st. zdrowia publicznego; mgr Monika Serkowska, współtwórczyni Gdańskich Dni Zdrowia, doktorantka Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz współkoordynator konferencji Dariusz Rystwej, student III r. kierunku zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia.

Nasz zespół:

Menedżer Projektu: Michał Bystram

Zastępca Menedżerki Projektu: Dariusz Rystwej 

Koordynatorka Promocji: Kamila Ackermann oraz Kamila Niedbała 

Koordynator Pozyskiwania Patronów: Maciej Bugaj

Koordynatorka Panelu: Monika Serkowska

Koordynatorka Panelu: Marta Gallas

Koordynatorka Panelu: Monika Zając

Opiekunka Konferencji: dr hab. Marlena Robakowska, prof. uczelni

Książka abstraktów

Scroll to Top