Lokalizacja

17 kwietnia – konferencja odbywa się online
18-19 kwietnia – konferencja odbywa się onsite

📍 Miejsce: Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
M. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) kondygnacja 1
Scroll to Top